Animasjon og Tegning

Det finnes ulike program for å lage digitale tegninger og animasjoner.

Tegneprogrammer har typisk funksjoner for å lage frihåndsstreker, rette streker, firkanter, rundinger, legge inn tekst, velge farge osv.
Windows har innebygd Paint som tegneprogram, og i det programmet er det mulig å lage enkle tegninger. Det finnes også ulike tjenester på Internett for å lage tegninger. Vi skal først se på noen slike.

TEGNEVERKTØY

Videre følger verktøy for å lage digitale tegninger.

ART.COM

Art.com er et program i nettleseren for å lage enkle illustrasjoner eller tegninger. Har kun helt enkle funksjoner:

  • en pensel for å lage streker
  • mulighet for å legge inn tekst
  • en "bøtte" for å fylle omsluttede områder med farge
  • et viskelær
  • en fargepalette

Det er ikke nødvendig å registrere bruker.

ALLMYMAGIC

Allmymagic er litt mer avansert enn art.com, men er fremdeles et meget enkelt program. Programmet fungerer rett i nettleseren og det er ikke nødvendig å registrere bruker for å få tilgang til det.

Programmet har samme funksjonalitet som art.com, men det har i tillegg blant annet mulighet for å lage firkanter, rundinger og buer.

IMAGINATIONCUBED

Imaginationcubed har tilsvarende funksjoner som allmymagic, men har i tillegg mulighet for å samarbeide om en tegning. Dette fungerer på den måten at andre brukere inviteres per epost.

ANIMASJONSVERKTØY

Videre følger verktøy for å lage animasjoner

GOANIMATION

Goanimate er et nettbasert program der du kan sette sammen enkle bakgrunner og figurer til en animasjon. Det er også mulig å laste opp filer fra egen datamaskin for å gjøre innholdet i disse til en del av animasjonen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License