Bilde

BILDEREDIGERING

Redigering av bilder er prosessen med å endre bilder. Digitale bilder er enten lagret som vektor eller punktgrafikk. Det vil ikke bli sagt mer om vektorgrafikk her. Punktgrafikkbilder fungerer slik at bildet er lagret som en menge prikker (pixler) med forskjellig farge. Det blir derfor mulig å endre på disse prikkene for å endre eller forbedre utseende til bildet. Prikker kan endres som gruppe eller individuelt.

Under følger en liste over vanlige ting som kan endres i typiske bilderedigeringsprogram

 1. Utvalg - mulighet til å velge en del eller deler bildet og gjøre endringer i dem uten å endre hele bildet.
 2. Lag - kunne redigere og legge på effekter i ulike lag som kan slås på og av etter behov
 3. Endre størrelse - mulighet til å endre både antall prikker som et bilde består av og mulighet til å bruke algoritmer for å minske fil-størrelsen til bildet.
 4. Klipp ut deler av bildet
 5. Redusere støy - redusere detaljer i bildet for å fjerne støy
 6. Fjerne uønskede elementer - fjerne objekter i bildet som ikke er ønskelige ved å klone andre deler av bildet
 7. Endre farge - mulighet til å endre farge på bilde, gjelder også kun på enkelt objekter
 8. Rotere bildet
 9. Endre på forholdet mellom høgden og bredden til et bilde
 10. Gjøre bilder skarpere eller mykere
 11. Legge på spesielle effekter
 12. Endre fargedybde
 13. Endre kontrast
 14. Mulighet for utskrift av bildet

kilde: wikipedia

De fleste bilderedigeringsprogram må installeres. Det finnes i tillegg bilderedigeringsprogrammer som fungerer i nettleseren.

Når vi er ferdig med redigeringen av bildet så må bildet lagres. Dette kan gjøres på egen datamaskin, men vi ønsker kanskje å gjøre bilde tilgjengelig for andre. Da er det en fordel å bruke tjenester på Internett for lagring av bilder. Disse tjenestene har muligheter som gjør det lett å dele bildene med andre. Vi bør ha kontroll over bildene våre i slike tjenester slik at vi selv bestemmer om det er kun oss selv som skal ha tilgang til bildene, om vil gi tilgang til utvalgte eller om alle skal kunne se bildene våre.

Under følger en presentasjon av ulike bilderedigeringsprogrammer og tjenester for lagring av bilder på nett.

PROGRAMVARE FOR REDIGERING AV BILDER

Under presenteres ulik programvare og tjenester for redigering av bilder.

PICNIK

picnik.jpg picnik picnik er et enkelt bilderedigeringsprogram som kjøres fra nettleseren. Det er gratis å ta i bruk og krever ingen registrering, men det inneholder reklame. Om man ønsker registrerer seg kan man lagre bilder på picnik.com. Programmet har alle standardfunksjoner men mangler mulighet for å bruke lag (2), å kunne velge ut deler av bilde for redigering (1) og kloning er kun for betalende kunder.

En annen viktig funksjon i picnik.com er at det er enkelt å dele bildene som du lager på ulike netttjenester som Facebook , Flickr og Picasaweb, eller resultatet kan sendes med epost eller lagres til egen datamaskin. Det er også mulig å koble opp mot Flickr og Picasaweb for å få tilgang til egne bilder om en har konto i disse tjenestene. Picnik er samarbeider med Flickr. Har du bilder lagret på Flickr så kan du bruke Picnik til å redigere dem uten å forlate Flickr.

Om en ønsker flere funksjoner er dette mulig ved å betale noen få dollar per måned. Nettsiden inneholder reklame fra Google, men dette kan fjernes om en oppgraderer til betalt konto. Noe annet som drar ned inntrykket av tjenesten er at det ikke alltid er enkelt å se hvilke funksjoner som er gratis og hvilke du må betale for slik at du ofte får opp en meny med valg om å oppgradere til betalt tjeneste som må avbrytes. Tjenesten er på engelsk.

fotoflexer.jpg

FOTOFLEXER

Fotoflexer er et annet alternativ om du ønsker et bilderedigeringsprogram som fungerer i nettleseren. Programmet er også tilgjengelig på norsk. Fotoflexer påstår selv at de er det mest avanserte bilderedigeringsprogrammet som kjøres i nettleseren. Fotoflexer har reklame på nettsidene.

Fotoflexer har alle de vanlige redigeringsfunksjonene som man forventer av et redigeringsprogram. Programmet har og mulighet til å benytte lag.

Programmet kan lagre de redigerte bildene til egen datamaskin eller til ulike online bildedelingstjenester som Flickr, Picasa og Facebook. Det er og mulighet til å sende bilder med epost rett i fra brukergrensesnittet og til å genererer en URL som peker til bildet (bildet er da lagret på Fotoflex sine servere.

PICASA

Picasa er et bilderedigeringsprogram fra Google, som består av et program som installeres på egen datamaskin og en nettdel der det er mulig å laste opp bilder for enkel tilgang og mulighet til å dele med andre. Man har stor kontroll med delingen av bildene. Picasa gir mulighet til å gjøre bildene tilgjengelig for alle, for en utvalgt gruppe eller at bildene skal være privat.

Programvaren som installeres på datamaskinen inneholder alle standard mulighetene for å redigere bilder, men mangler mulighet for å bruke lag (2) og å kunne velge ut deler av bilde for redigering (1). Picasa vil ved installering søke gjennom datamaskinen din etter bilder (om ønskelig) og legge dem inn i et bibliotek. Dette biblioteket kan vises på en tidslinje om ønskelig. Picasa har og mulighet til å importere bilder rett i fra kamera.

I tillegg til standardfunksjonene kan Picasa gjenkjenne ansikter og gjør det mulig å koble navn mot ansiktene og det er mulig å sette sammen bilder til en film.

Siden Picasa er en Google-tjeneste så er programvaren godt integrert med andre tjenester fra Google. Det er for eksempel funksjoner som automatisk laster opp bilde til bloggen din på Blogger og mulighet for geo-tagging med Google Earth.

picasaweb.jpg picasa.jpg
Nettdelen av Picase Progamvaren

FLIXTIME

Flixtime en online tjeneste gir deg muligheten til å lage en film på grunnlag av bilder du velger. Tjenesten fungerer på den måten at du laster opp bilder til Flixtime. Deretter så kan du endre på rekkefølgen av bildene og legge inn tekst til bildene. Du kan og legge til musikk. Du velger om du vil laste opp egen musikk eller bruke musikk fra Flixtime.

Når du har laget videoen så kan du enten lasten den ned eller du kan dele den på ulike tjenester som youtube, facebook osv. Flixtime genererer og en lenke til filmen din som du kan dele.

flixtime.jpg

GIMP

Gimp er et opensource bilderedigeringsprogram. Det er relativt komplisert, men med mange muligheter som for eksempel muligheten til å bruke lag. Må installeres på egen datamaskin. Under følger en kort film fra youtube om GIMP.

Her er flere videoer fra youtube som omhandler bilderedigering med GIMP

LAGRING AV BILDER PÅ INTERNETT

Det finnes ulike tjenester på Internett der det er mulig å opprette en konto, laste opp bilder, sortere dem og deretter dele dem om ønskelig. Commoncraft har laget en liten video som forklarer fordeler med lagring av bilder på nett.

Under følger en presentasjon av noen slike tjenester.

PICASAWEB

For informasjon om picasaweb se avsnitt om PICASA over.

FLICKR

Flickr er en tjeneste på Internett for å lagre og dele bilder. Det fungerer på den måten at du oppretter en konto på flickr og deretter kan du laste opp bilder fra din egen datamaskin til Flickr.

Etter at bildene er lastet opp kan du bestemme i hvilken grad du vil dele bildene. Du kan styre om du vil dele dem med hele verden, om bare en bestemte grupper kan se bildene dine eller om de skal være privat slik at bare du har tilgang til dem. Flickr tilbyr også redigering av bilder fra Picnik (se over)

Du har også mulighet til å begrense hvilke muligheter andre har til å bruke av bildene dine.

flickr.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License