Prøveverktøy

Vi kan i utgangspunktet se på prøveverktøy som en skjemaveiviser og en program for å motta data fra skjemaene som sendes ut.

GOOGLE DOCS

Google docs har innebygd en skjemabygger. Den fungerer slik at når man åpner en skjemaveiviser. I den kan man velge om man vil legge til spørsmålstyper med svaralternativer eller om respondent skal formulere svaret selv. Det er også mulighet for å velge svaralternativer fra liste.

Når skjemaet er ferdig så kan dette sendes ut til per epost. Det genereres også en URL til skjemaet slik at denne kan deles. Svarene blir automatisk lagt inn i et regneark for videre bearbeidelse. Det er også mulighet for å få opp en nettside med oppsummering av innkommende svar. Det ferdige resultatet blir som vist under. Skjema er laget med skjemaveiviseren og lagt inn på denne siden i en iframe.

Det ferdige skjemaet

Skjemaveiviseren
skjema_googledocs.jpg

Regneark med resultater sendt fra skjema
regneark_googledocs.jpg

HOT POTATO

Hotpotato er et program for lage ulike typer prøver. Det er blant annet mulig å lage prøver som:

  • Flervalgsprøver
  • Kryssord
  • Fyll inn tomrom

Det ferdige resultatet kan eksporteres som en ZIP-fil, HTML side eller en ZIP-fil som følger SCORM 1.2 standarden.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License