Sosial Bokmerking

HVA ER SOSIAL BOKMERKING?

For å finne tilbake informasjon som man ønsker å ta vare på kan man bruke et bokmerke. Nettlesere har innebygde funksjoner for å lage slike bokmerker. En bakdel med å bruke den innebygde bokmerke funksjonen i nettlesere er at du har kun tilgang til bokmerkene dine i en nettleser på en pc.

Sosiale bokmerker løser dette problemet, i tillegg til at det har mange andre fordeler.
Wikipedia definerer sosial bokmerking som:

Social bookmarking is a method for Internet users to share, organize, search, and manage bookmarks of web resources.

Bokmerkene dine blir da tilgjengelige fra en tjeneste på internett, og du får dermed tilgang til bokmerkene dine så lenge du har tilgang til en nettleser og en pc med internetttilgang. Typisk så oppretter du en bruker på en slik side for sosial bokmerking, og så når du bokmerker nettsider så blir de lagret på tjeneren til bokmerkingstjenesten. Du får tilgang til bokmerkene dine når du logger inn på nettsidene til bokmerkingstjenesten.

Mange bokmerkingstjenester tilbyr og verktøylinjer som kan installeres i nettleseren. Ved å bruke disse verktøylinjene så kan du legge til bokmerker og administrere disse uten å gå til nettsidene til bokmerketjenesten.

En viktig funksjon i bokmerkingstjenestene er at du får mulighet til å "tagge" bokmerkene dine. Det vil si at du kan knytte beskrivende ord til bokmerkene dine. Dette gjør det mulig å søke ii bokmerkene og taggene for å finne tilbake til nettsider med et spesielt tema.

Tilgjengelighet til bokmerkene dine er bare en av fordelen med sosial bokmerking. En annen fordel er at det blir mulig å dele bokmerker. Det blir da mulig å lese bokmerkene til andre personer som har lignende interesser som deg. Du kan søke i andre sine bokmerker og du kan finne frem til nettsider på grunnlag av tagger som beskriver det emnet som du er på jakt etter. Dette gjør det også mulig for en gruppe å samarbeide om å finne gode nettsider om et spesifikt tema. Da er det bare å velge en beskrivende tag, så vil alle i gruppen kunne søke etter denne for å finne frem til nettsider. Mange tjenester inneholder også muligheten til å abonnere på bokmerkene til andre personer. Det er vanlig å bruke RSS til dette.

Når mange mennesker går i sammen om å tagge nettsider vil effekten av dette bli at nettsider blir kategoriserte og gjenfinnbare på grunnlag av de ord (tagger) som brukere av nettsidene mener beskriver dem. Sider mange brukere har tagget med de samme ordene er det rimelig å anta har et innhold som beskrevet i taggene. Derfor er det mulig å bruke tjenester som tilbyr sosial bokmerking til å finne god og relevant informasjon på Internett.

Commoncraft har laget en liten video som forklarer sosial bokmerking

Vi skal videre se på tjenester for sosial bokmerking:

diigo.jpg

DIIGO

Diigo tilbyr avansert sosial bokmerking. Diigo har fokus på finne informasjon, dele den med andre og samarbeide om dette. På Diigo kan bokmerker lagres, tagges og deles. Diigo har også mulighet for å abonnere på bokmerker via RSS.

Diigo har i tillegg til standardfunksjonene for nettsider som tilbyr sosial bokmerking mulighet til å lage lister med bokmerker i en spesiell kategori og mulighet til å markere tekst på ulike nettsider og kommentere denne teksten. Andre brukere av Diigo vil da få tilgang til markeringen og kommentarene slik at det blir mulig å diskutere innholdet på ulike nettsider. Diigo er et meget nyttig verktøy om du leter etter informasjon om ulike emner på internett.

Diigo passer og for grupper som samarbeider om å finne informasjon på Internett. Det er mulig å lage en Gruppe på Diigo og legge til brukere til den. Da vil medlemene av gruppen kunne lagre bokmerker på gruppen sin nettside og gruppen kan dermed samarbeide om å finne kildene.

delicious.jpg

DELICIOUS

Delicious tilbyr sosial bokmerking. Her kan du lagre bokmerker på nett, tagge dem, dele med andre og sjekke andre sine bokmerker og tagger. Delicious tilbyr en verktøylinje som du kan installere i nettleseren.

Du kan og abonnere på bokmerker via RSS-kanaler slik at du enkelt kan følge med på bokmerker fra interessante personer eller interessante tagger.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License